HomePage

Belgian Brain Council: Eerste overkoepelende vereniging van alle instanties voor de hersenen en aanverwante ziekten

Brussel, 15 Maart 2005 - Als eerste nationale organisatie op Europees niveau wordt vandaag in België de Belgian Brain Council boven de doopvont gehouden. Dit uniek en multidisciplinair platform verenigt wetenschappelijke neurologenorganisaties, psychiaters en onderzoekers, patiëntenorganisaties en farmaceutische bedrijven. De Belgian Brain Council zet zich in voor het verbeteren van de behandelingen voor personen met neurologische en psychiatrische ziekten, het sensibiliseren van de bevolking, het stimuleren van onderzoek en uitwisseling tussen de verschillende disciplines en verenigingen en het lobbyen bij overheden om de terugbetaling van bepaalde onderzoeken en behandelingen te verbeteren. Een programma ondersteund door gepassioneerde experten...

Enkele cijfergegevens in België en Europa

Volgens de laatste onderzoeken kampen meer dan 100 miljoen Europeanen dagelijks met fysische, emotionele en financiële problemen veroorzaakt door een ziekte aan of het slecht functioneren van het centrale zenuwstelsel. Net zoals in de andere landen van Europa wordt in België 35% van alle geregistreerde handicaps veroorzaakt door neurologische en psychiatrische ziekten,, terwijl minder dan 10% van de fondsen voor sociale zekerheid of wetenschappelijk onderzoek hieraan besteed wordt. Cijfers die vragen opwerpen.

De ziekten die in België het meest doorwegen in dit domein zijn in dalende volgorde: schedelletsels, hersen- en vaatproblemen, depressies, de ziekte van Alzheimer, alcoholisme, schizofrenie, migraine, verslavingen, angstaanvallen, epilepsie en de ziekte van Parkinson. Jaarlijks kost éen enkele patiënt met dementie de samenleving gemiddeld 5.350€ bij thuisverzorging en 27.620€ bij opname. Een patiënt met multiple sclerose kost 30.000€ per jaar, iemand met Parkinson 15.000€, een schizofreen 12.000€ en een depressief persoon 10.000€.

De sociale last en kost van neuropsychiatrische ziekten zal in de komende jaren steeds verhogen.

Trouwens, de kennis omtrent deze ziekten blijft tot op de dag van vandaag onvolledig en beperkt.

"Federaliseren" : het motto van de BBC

Geïnspireerd door de European Brain Council, gesticht op Europees niveau in 2003, is de Belgian Brain Council de eerste nationale organisatie die alle betrokken partijen verenigt. Een voorbeeld voor de andere Europese landen.

Het doel van de BBC is het verenigen van ieders expertise om de drie prioritaire doelstellingen, gedefinieerd door de leden, te kunnen verwezenlijken:

  • Het grote publiek informeren en sensibiliseren over de hersenen en aanverwante functies.
  • Vooruitgang stimuleren door uitwisseling en 'cross fertilisation' tussen ziekenhuispersoneel, onderzoekers, patiënten en industriëlen te vergemakkelijken.
  • Onderzoeksfinanciering verbeteren en patiënten met neurologische en psychiatrische ziekten begeleiden op federaal en communautair niveau.

Concreet hoopt de BBC verschillende acties op touw te zetten:

  • Een informatiecampagne voor het grote publiek met als onderwerp 'de hersenen en bijhorende ziekten'.
  • Een tweejaarlijkse wetenschappelijke reünie 'NeuroBelgium' die alle betrokken partijen verenigt.
  • Een gemeenschappelijk document dat alle beschikbare informatie over onderzoeken verzamelt en te bereiken doelstellingen definieert.
  • Een intern multidisciplinair team dat op basis van concrete gegevens een betere terugbetaling van behandelingen of onderzoeken bij patiënten met neurologische en psychiatrische ziekten ondersteunt.

Bovendien hoopt de BBC op termijn een bezinningsplek en een aanspreekpunt te worden voor iedereen die op zoek is naar verdere informatie over de hersenen en aanverwante ziekten.

De Belgian Brain Awareness Day: de blikvanger van de lancering in België

In het kader van de European Brain Awareness Week, op touw gezet door de European Dana Association for the Brain, wordt op 16 maart 2005 in België de eerste sensibiliseringsdag voor neurologische en psychologische ziekten georganiseerd: de Belgian Brain Awarness Day. In talrijke grote steden worden interactieve activiteiten georganiseerd voor iedereen die geïntrigeerd, geïnteresseerd of gepassioneerd is door de werking van de hersenen. De Universiteit van Antwerpen brengt een voorlezing van de theatertekst 'Uitgewist', begeleid door pianospel van Gill Masson.

Met de 7de editie is de European Brain Awareness Week een wereldwijd evenement geworden. Gedurende deze sensibiliseringsweek worden overal ter wereld conferenties georganiseerd voor het grote publiek om de resultaten van de laatste wetenschappelijke onderzoeken in verband met de hersenen bekend te maken.

In 2006 zal België een hele week (van 12 tot 19 maart 2006) besteden aan het onderzoek naar de hersenen. Deze BELGIAN BRAIN AWARENESS WEEK zal het resultaat zijn van de gemeenschappelijke inzet en inspanningen van BBC, EDAB en de Koning Boudewijnstichting. Deze week zal gekenmerkt worden door conferenties, wetenschapscafé's, ImproSessions en tentoonstellingen. In België wordt de Belgian Brain Awareness Day in de verf gezet door talrijke conferenties georganiseerd door verschillende Universiteiten in samenwerking met 'Printemps des Sciences'. Op het programma staan gedetailleerd en eenvoudig behandelde onderwerpen die voor iedereen toegankelijk zijn. Een handgreep uit de onderwerpen die de Belgische experts aan het grote publiek voorstellen: alles over de hersenen, het functioneren ervan en aanverwante ziekten, het beter begrijpen van ziekten veroorzaakt door het verouderen van de hersenen evenals het omgaan met een hersentrombose.